Zapraszamy na badania słuchu!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży

organizuje

DZIEŃ BADANIA SŁUCHU

dla dzieci od 5 roku życia

 

Zapraszamy do naszej siedziby (ul. Składowa 5)

w dniu 30 marca 2019 r. (sobota)

w godzinach od 9:00 do 12:00

 

UWAGA! Obowiązuję wcześniejsze (do dnia 29.03.2019 r.) zgłoszenie dziecka (osobiście
w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: 603 750 533, 67 28 12 531).

Ilość miejsc ograniczona!