Ferie 2019 w Poradni

Szanowni rodzice!

Jak co roku zapraszamy dzieci na realizowane podczas ferii zimowych następujące zajęcia:

1. „Dyzio Marzyciel” – trening kreatywności i twórczego myślenia, realizowany we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Chodzieży. Zajęcia skierowane są do dzieci z klas III, IV i V szkół podstawowych. Odbywać się będą codziennie, w drugim tygodniu ferii zimowych (w godzinach: 11.00 – 12.30).

2. Trzy, dwa, jeden…. Gramy! – zajęcia skierowane dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych, na których doskonalić będziemy podstawowe umiejętności szkolne (czytanie, pisanie i liczenie), wykorzystując do tego celu różnego rodzaju gry (planszowe, karciane, logiczne i inne). Odbywać się one będą codziennie, w pierwszym tygodniu ferii zimowych (w godzinach przedpołudniowych).

3. „Słuchamy, mówimy i dobrze się bawimy” – zajęcia logopedyczne dla dzieci 5- i 6-letnich, które odbywać się będą codziennie w pierwszym tygodniu ferii zimowych (w godzinach od 9.00 do 10.30)

Zapisy i szczegółowe informacje: w siedzibie Poradni oraz telefonicznie: 672812531. Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 stycznia 2019 roku.

ZAPRASZAMY!