Informacje dotyczące danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNII PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  tel. 067 2812531.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Poradni, Pani Jolanta Wojtasiak, ul. Składowa 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 067 2812531
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wykorzystywane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora (wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy Wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe i aktów wykonawczych).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy zadane realizowane jest w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi w ramach zawartej z Administratorem umowy.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań statutowych Administratora.
 2. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Szkoły i przedszkola

 SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W POWIECIE CHODZIESKIM

 

 SP nr 1 w Chodzieży:                                                http://sp1chodziez.pl/

 SP nr 3 w Chodzieży:                                                http://www.sp3chodziez.cal.pl/

 Miejskie Gimnazjum w Chodzieży:                             www.gimnazjum-chodziez.edu.pl/php/

 ZSLG w Ratajach:                                                     www.rataje.pl/

 Zespół Szkół w Margoninie:

            Szkoła Podstawowa:                                     http://margonin.net.pl/spmargonin/

            Gimnazjum:                                                   http://margonin.net.pl/zsmargonin/

 Zespół Szkół w Szamocinie:                                     http://zsszamocin.pl/

 Zespół Szkół w Lipiej Górze:                                     www.zslipiagora.edu.pl/index.html

 Szkoła Podstawowa w Lipinach:                              http://splipiny.superszkolna.pl/

 Szkoła Podstawowa w Budzyniu:                             http://budzyn.pl/spbudzyn/

 Gimnazjum w Budzyniu:                                          http://gimnazjumbudzyn.pl/

 ZPSP w Chodzieży:                                                 http://szkolajakdom.pl

 ZSP Chodzież:                                                       http://zsp.chodziez.pl/

 Miejskie Przedszkole nr 4 w Chodzieży:                   http://www.przedszkole4chodziez.com

 Miejskie Przedszkole nr 5 w Chodzieży:                   http://www.przedszkole5.chodziez.pl

 Miejskie przedszkole nr 2 w Chodzieży:                   http://www.przedszkolenr2.pl/

 Przedszkole Margonin:                                           http://www.przedszkole.margonin.pl/

 Przedszkole Budzyń:                                              http://www.smerfusie.info/

Szkoła Podstawowa Radwanki:                               http://www.spradwanki.sry.pl

Oferta

Każdego roku, oprócz naszych stałych działań, proponujemy Państwu nowe formy pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2019/2020.

Aby skorzystać z oferowanych działań należy zgłosić się z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

 

PROPOZYCJE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW - REALIZOWANE W PORADNI

                                                                

PRZEDSZKOLA

 • ,,Gimnastyka buzi i języka’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami, jedno spotkanie-60 min.
 • ,,Mówimy i dobrze się bawimy’’ – feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • ,,Zanim będę uczniem’’ - zajęcia grupowe usprawniające funkcje percepcyjne i motoryczne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, cykl 10 spotkań (nabór do końca czerwca 2020 roku).
 • „Chcę więcej wiedzieć i lepiej liczyć” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci sześcioletnich, cykl 10 spotkań (nabór do końca października 2020).
 • ,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych (cykl spotkań).

SZKOŁY

 • ,,Mówimy i dobrze się bawimy’’ – feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • „Trzy, dwa, jeden … gramy’’ – feryjne zajęcia grupowe wykorzystujące gry planszowe i zabawy edukacyjne do doskonalenia podstawowych umiejętności szkolnych - dla uczniów klas II-III.
 • „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego, zajęcia grupowe dla uczniów klas I-III, cykl 24 spotkań.
 • ,,I główka pracuje’’ trening koncentracji uwagi i pamięci, zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV i V, 1 raz w tygodniu (nabór do końca października 2019 roku).
 • „Dyzio Marzyciel – trening kreatywności i myślenia twórczego’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV i V; ferie zimowe 2019.
 • „Koło psychologiczne z elementami doradztwa zawodowego’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jeden raz w miesiącu (nabór do końca października 2019).
 • ,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów klas I-III.

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

 • ,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w przedszkolu’’ – zajęcia z nauczycielami przedszkoli
 • ,,Symptomy ryzyka dysleksji’’ - zajęcia teoretyczne i praktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

PROPOZYCJE REALIZOWANE NA TERENIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ (po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

 • ,,Gimnastyka buzi i języka’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami, jedno spotkanie-60 min
 • ,,Zabawy logorytmiczne we wspomaganiu rozwoju mowy’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami, jedno spotkanie-60 min.
 • ,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w domu?’’ – spotkanie z rodzicami.
 • ,,Jak przez zabawę przygotować dziecko do nauki czytania i pisania?’’ – zajęcia instruktażowe dla rodziców dzieci 4-,5- letnich (dwa spotkania 60 min).
 • „W krainie zmysłów’’ – zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowane w wakacje 2020 (nabór do czerwca 2020).
 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców - zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 • ,,Jak być dobrym zespołem klasowym’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II, III szkoły podstawowej.
 • ,,Poznaj bezpieczny Internet’’ (we współpracy z fundacją DDS) - zajęcia grupowe dla uczniów klas II, III i IV szkoły podstawowej.
 • ,,Doskonalenie umiejętności społecznych’’ - zajęcia grupowe dla uczniów klas V, VI, VII, szkoły podstawowej.
 • ,,Oswoić stres’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
 • ,,Zajęcia aktywizujące wybór zawodu’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • ,,Poznać siebie’’ - zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • ,,Jak pomóc dziecku skutecznie się uczyć?’’ – spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
 • ,,Jak żyć z nastolatkiem’’ - spotkanie z rodzicami uczniów klasy VI-VIII szkoły podstawowej.
 • ,,Zagrożenia w cyberprzestrzeni’’ - spotkanie z rodzicami uczniów klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej.
 • ,,Dysleksja rozwojowa – problem nie tylko dziecka’’ - symptomy ryzyka dysleksji. Spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

 Ponadto proponujemy:

 • przesiewowe badania wzroku, słuchu i przetwarzania słuchowego;
 • terapię rodzin.

Oprócz wyżej wymienionej tematyki zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji, wynikających z bieżących potrzeb i zainteresowań. Jesteśmy otwarci na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów i rodziców w szkołach i placówkach oraz udział w zebraniach z rodzicami.

 

O naborze na poszczególne formy cykliczne, a także o aktualnych propozycjach informujemy w zakładce AKTUALNOŚCI.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Polityka Cookies

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres twojej witryny}.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Więcej artykułów…

 1. Kontakt
 2. Historia
 3. Kadra
 4. Poradnia