Szanowni Państwo!

Wraz z początkiem każdego roku szkolnego nasza Poradnia przekazywała Państwu ofertę, zawierającą konkretne propozycje zajęć dla uczniów, tematy spotkań z rodzicami i inne propozycje działań dla szerszych grup odbiorców. Część z nich realizowaliśmy w Państwa placówkach, część na terenie Poradni.

Ten rok szkolny jest jednak inny dla całej społeczności edukacyjnej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju. Wszyscy wprowadzamy odpowiednie procedury i środki ostrożności, aby ograniczać ryzyko zakażenia COVID-19. Stąd również praca Poradni w tym roku szkolnym wyglądać będzie również nieco inaczej.

Informujemy Państwa, że badania diagnostyczne i konsultacje realizujemy bez zmian. Rodzice mogą zgłosić dziecko telefonicznie (pod numerami: 67 28 12 531 oraz 603 750 533) lub osobiście – wypełniając odpowiedni druk (w zakładce "DO POBRANIA"). Podobnie jak w latach poprzednich, realizujemy również indywidualne spotkania terapeutyczne (psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne). Wstrzymujemy jednak realizację zajęć grupowych na terenie Poradni.

Jednocześnie informujemy, iż jeśli z rzeczywistych potrzeb placówki edukacyjnych wynika zapotrzebowanie na realizację konkretnych tematów podczas spotkań z rodzicami lub zajęć w klasach – prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Poradni. Ustalimy wspólnie warunki, na których takie zgłoszenia będą mogły zostać zrealizowane lub udostępnimy materiały, na których podstawie tematy mogą zrealizować nauczyciele Państwa szkoły.

 

W razie pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Poradni.